Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Strategická investiční akce


Zpracovatelský průmysl

Investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu mohou čerpat investiční pobídku podle zvláštního režimu (tzv. strategickou investiční akci). Kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, rozhoduje Vláda České republiky.

Hmotná podpora na kapitálovou investici

Kromě standardních forem investičních pobídek mohou strategické investice získat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku:

  • až 5 % z nákladů u zavedení nebo rozšíření výroby
  • až 7% z nákladů u zavedení nebo rozšíření výroby a zároveň zavedení či rozšíření technologického centra

Dotace se započítává do stropu veřejné podpory stanoveného tzv. Regionální mapou investiční podpory.

Hlavní podmínky 

  • hodnota minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhne alespoň hodnoty 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení
  • bude vytvořeno minimálně 500 nových pracovních míst