Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Strategická investiční akce


Technologická centra

Investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci v oblasti technologických center mohou čerpat investiční pobídku podle zvláštního režimu (tzv. strategickou investiční akci). Kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, rozhoduje Vláda České republiky. 

Hmotná podpora na kapitálovou investici

Kromě standardních forem investičních pobídek mohou strategické investice získat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku:

  • až 5% z nákladů u zavedení nebo rozšíření technologického centra
  • až 7% z nákladů u zavedení nebo rozšíření technologického centra a zároveň zavedení či rozšíření výroby

Dotace se započítává do stropu veřejné podpory stanoveného Regionální mapou investiční podpory.

Hlavní podmínky

  • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí 200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč tvoří hodnota nového strojního zařízení
  • bude vytvořeno minimálně 120 nových pracovních míst