Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Odpočty na výzkum a vývoj


Česká republika podporuje všechny korporátní projekty zaměřené na inovace produktů, výrobních postupů či služeb.  Umožňuje společnostem snížení daňového základu o náklady spojené s vlastním výzkumem a vývojem. Jedná se tak o úsporu ve výši 19 % takto vynaložených nákladů v podobě slevy na dani z příjmů.

Zákonná povinnost pro příjemce investičních pobídek

Příjemce investiční pobídky má povinnost před uplatněním slevy na dani uplatnit veškeré odčitatelné položky od základu daně a tím snížit základ daně na minimum.

Do těchto odečitatelných položek spadá i vývojová a inovační činnost firmy a náklady s ní spojené pro účely daňového odpočtu na podnikový výzkum a vývoj. Typicky se jedná o projekty inovující výrobky, výrobní procesy či služby.

Podrobnější podmínky pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

 • Musíte realizovat inovace svých produktů, výrobních postupů nebo služeb případně je vyvíjet.
 • Sleva se vztahuje pro každého plátce daní z příjmu právnických osob, pokud splní požadavek kladený definicí výzkumu a vývoje. Čerpat tak mohou průmyslové podniky a IT firmy.
 • Čerpání můžou využít i podniky na území hl. města Prahy.
 • Velikost podniku nehraje žádnou roli.
 • V případě hospodářské ztráty lze použít odpočtu po období tří let.
   

Na co lze uplatnit odpočet daně z příjmu

 • na mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících se na výzkumu a vývoji
 • odpisy majetku, který je při výzkumu a vývoji využíván
 • na materiál a energie spotřebované při realizaci výzkumu a vývoje
 • na cestovné spojené s realizací výzkumu a vývoje
 • na telekomunikační poplatky spojené s realizací výzkumu a vývoje certifikace a patenty spojené s realizací výzkumu a vývoje

Důležité dokumenty

Tipy, jak uplatnit odpočty na výzkum a vývoj, najdete zde