Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Zpracovatelský sektor


Investiční pobídky určené pro Zpracovatelský sektor mohou čerpat podniky všech velikostí, ale i zahraniční společnosti, které mají v České republice dceřinný subjekt. Podporu lze čerpat například na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, převod pozemku za zvýhodněnou cenu a na nová pracovní místa.

Pro koho jsou investiční pobídky určeny

 • investiční pobídky mohou čerpat podniky všech velikostí působící v oblasti zpracovatelského průmyslu
 • příjemcem podpory může být rovněž zahraniční společnost zakládající v ČR dceřinný subjekt
 • podporovány jsou projekty zahájení nebo rozšíření výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu

Forma podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců v podobě 25 % z uznatelných školících nákladů
 • poskytnutí resp. převod pozemku za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na nová pracovní místa – až 50 000 Kč/pozici (pouze vybrané regiony)

Hlavní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy
 • žadatel musí investovat do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v minimální výši 50 mil. Kč (z toho minimálně 25 mil. Kč do nového strojního zařízení) ve strukturálně postižených regionech, v ostatních regionech v minimální výši 100 mil. Kč, (z toho minimálně 50 mil. Kč do nového strojního zařízení)
 • žadatel nesmí zahájit práce na projektu před dnem podání žádosti o investiční pobídku agentuře CzechInvest
 • výroba musí být zahájena do 3 let od začátku realizace projektu
 • příjemce investiční pobídky musí splnit všechny podmínky nejpozději do tří let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu a tyto podmínky plnit po dobu nejméně 5 let.
 • pro všechny příjemce platí zákonná povinnost uplatnit veškeré odčitatelné položky a maximálně si tak snížit daňový základ (podrobnější informace o uplatnění odpočtů na vědu a výzkum najdete zde)

Strategická investiční akce

Jedná se o investiční pobídky podle zvláštního režimu, který definuje a určuje Vláda České republiky. Tyto projekty mohou získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5% nákladů. 


Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: