Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Centra sdílených služeb


Investiční pobídky určené pro Centra sdílených služeb mohou čerpat podniky všech velikostí, ale i zahraniční společnosti, které mají v České republice dceřinný subjekt. Podporu lze čerpat například na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, převod pozemku za zvýhodněnou cenu a na nová pracovní místa.

Pro koho jsou investiční pobídky určeny

 • investiční pobídky mohou čerpat podniky všech velikostí působící v oblasti sdílených služeb (účetnictví, HR, datová centra, pracovníci helpdesk apod.), centra pro tvorbu software, opravárenská centra působící v high-tech sektoru
 • příjemcem podpory může být rovněž zahraniční společnost zakládající v ČR dceřinný subjekt

Forma podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců v hodnotě až 25 % z uznatelných školících nákladů
 • poskytnutí resp. převod pozemku za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na nová pracovní místa – až 50 000 Kč/pozici (pouze vybrané regiony)

Hlavní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy
 • Centra sdílených služeb musí mít mezinárodní přesah, tj. služby poskytované centrem musí být využívány alespoň ve třech státech
 • příjemce musí vytvořit minimální počet pracovních míst:
 • 40 pracovních míst v případě centra pro tvorbu softwaru
 • 100 pracovních míst v případě opravárenského centra a centra sdílených služeb
 • žadatel nesmí zahájit práce na projektu před dnem podání žádosti o investiční pobídku agentuře CzechInvest
 • slevu na dani lze uplatnit, jakmile jsou splněny všechny podmínky pro udělení investiční pobídky, tzn. po vytvoření potřebného množství pozic
 • příjemce investiční pobídky musí splnit všechny podmínky nejpozději do tří let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu a tyto podmínky plnit po dobu nejméně 5 let.
 • pro všechny příjemce platí zákonná povinnost uplatnit veškeré odčitatelné položky a maximálně si tak snížit daňový základ (podrobnější informace o uplatnění odpočtů na vědu a výzkum najdete zde)

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: