Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Zástupci všech administrativních a kontrolních orgánů investičních pobídek předstoupí před podnikatele

04.02.2013

Ke konci února se v Praze na jednom místě setkají zástupci všech administrativních a kontrolních orgánů investičních pobídek v České republice. Společně také představí jejich nová výkladová pravidla.

Dne 28. února 2013 budou mít podnikatelé v Praze příležitost setkat se zástupci MPO, MF, MPSV a agentury CzechInvest, a to na konferenci Investiční pobídky v České republice, která proběhne pod záštitou agentury CzechInvest. Podnikatelé, kteří zvažují možnost státní podpory formou slevy na dani, tak dostanou příležitost získat všechny potřebné informace na jednom místě. K problematice investičních pobídek se vyjádří také daňoví specialisté, banka financující investiční projekty či příjemce investiční pobídky. Ministerstvo průmyslu a obchodu taktéž představí nová výkladová pravidla.

Investiční pobídky jsou nyní jedním z nejvýznamnějších nástrojů veřejné podpory do začátku nového dotačního období 2014-2020. Díky jejich loňské novelizaci se také staly pro podnikatele podstatně atraktivnější. Rozsah jejich uplatnění se díky podpoře technologických center a center strategických služeb rozšířil ze zpracovatelského průmyslu také na oblast výzkumu a vývoje a na oblast IT.

Zvýšenou atraktivitu investičních pobídek po novelizaci zákona dokládají také výsledky průzkumu, který v září minulého roku provedla společnost eNovation s.r.o. a které budou na konferenci prezentovány, a také několikanásobný nárůst počtu žádostí o čerpání investičních pobídek. Zatímco za první pololetí roku 2012 jich agentura CzechInvest evidovala pouze sedm, za druhé pololetí, kdy novela nabyla účinnosti, jich CzechInvest eviduje již 41.

Registraci na konferenci naleznete zde.