Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Jak by měly vypadat nové investiční pobídky

01.08.2017

Nové investiční pobídky budou cílit na posílení podpory technologických center a center strategických služeb (dále jen TC a SSC). Předpokládá se navýšení limitu pro poskytování hmotné peněžní podpory na pořízení dlouhodobého majetku na úkor daňové pobídky, a to až do výše 20 % z celkových způsobilých nákladů. Podpora na vytváření nových pracovních míst by se nově neměla vztahovat pouze na vybrané regiony, ale měla by být poskytována ve všech krajích České republiky (kromě hlavního města Prahy). Došlo by tím k významnému rozšíření územní působnosti pro přímé dotace na pořízení věcného majetku v režimu investičních pobídek.

Diskutuje se také o zmírnění ba dokonce vypuštění podmínky pro tvorbu a obsazení 20 nových pracovních míst. Splnění této podmínky se ukázalo pro řadu investorů jako obtížné. Znesnadňuje expanzi stávajících investorů u projektů s vysokou přidanou hodnotou, které sice splňují vysoký stupeň inovace, ale negenerují požadovaný počet nových pracovních míst. U výrobních podniků je očekáván návrh na zavedení zcela nové podmínky, a sice stanovení minimální výše mezd zaměstnanců výrobních podniků, které se budou vypočítávat jako určité procento z průměrné mzdy v regionu.