Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Zájem o investiční pobídky narůstá

22.01.2013

Od ledna do 11. července loňského roku 7 a od 12. července do konce loňského roku dalších 41. Tolik žádostí o čerpání investičních pobídek v roce 2012 přijala agentura CzechInvest. Ve srovnání s rokem 2011 to je o 5 investičních záměrů více, a s rokem 2010 dokonce o 27 více. Zlomovým okamžikem se stala novela zákona o investičních pobídkách, která je účinná právě od 12. července 2012 a na kterou si počkaly například firmy ŠKODA Auto a.s., Saar Gummi Czech s.r.o, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nebo Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

„Ukazuje se, že novela zákona o investičních pobídkách byl krok správným směrem a že je Česká republika konkurenceschopná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Přijaté investiční záměry z loňského roku představují 20 miliard korun a téměř 5,5 tisíce nových pracovních míst, a to z velké části v regionech s vysokou nezaměstnaností, například v Ústeckém, Moravskoslezském či Olomouckém kraji,“ dodává.

„V 39 případech se jednalo o expanze stávajících firem, ostatní jsou investoři, kteří investují v České republice poprvé nebo zde založili další, úplně nový podnik. Tento trend ukazuje, že se nám daří lákat investice s dlouhodobým potenciálem. Investoři se v České republice usadí a pak zde své podnikání i rozvíjí, a to nejen v oblasti výroby, ale také výzkumu a vývoje,“ dodává ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očkokterý je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Nejvíce investičních záměrů podaných v roce 2012 spadá do sektoru automobilového průmyslu (19), plastikářského a gumárenského sektoru (7) a do strojírenství a kovodělného průmyslu (6). Zpravidla se jedná o projekty výrobní, dva investoři v České republice plánují vybudovat technologická centra a dva centra sdílených služeb. Nejvíce investičních projektů v případě schválení zamíří do Ústeckého kraje (9), Moravskoslezského kraje (7), Středočeského kraje (7) a Olomouckého kraje (5).

Aktuálně agentura CzechInvest jedná s dalšími pěti investory, kteří uvažují o předložení investičního záměru během prvních dvou měsíců roku 2013.

Přijďte se setkat se zápstuci všech administračních a kontrolních orgánů na konferenci Investiční pobídky v ČR, která se koná 28. února 2013 v Praze. Registrace zde.