Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Investiční pobídky projdou několika změnami

02.02.2017

Celý systém podpory investic se pravděpodobně v nejbližších měsících dočká několika úprav. Změny by mohly nastat i v podobě novelizace stávající úpravy zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Plánované změny by se měly týkat zvýšení finanční podpory investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou, především v případě technologických center a center strategických služeb. Hmotnou podporu na nová pracovní místa a na školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců by mohla nově čerpat centra z celé České republiky, nejen pracoviště z postižených regionů. Technologická centra většího rozsahu by mohla počítat s větší hmotnou podporou na pořízení majetku, ve zpracovatelském průmyslu by se měl důraz klást především na projekty s určitým dlouhodobým podílem výdajů na výzkumné a vývojové aktivity.

V rámci otevření tématu o změnách v úpravě zákona o investičních pobídkách se jedná také o podpoře částečných úvazků či úpravě lhůty pro zachování nových pracovních míst. Zmíněn byl i záměr stanovit minimální výši vyplácených mezd. Co by však i nadále mělo zůstat nezměněno, je rozsah pobídek ve zpracovatelském průmyslu v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Úpravy by se případně měly dotknout také prováděcích právních předpisů, jejichž role by měla být v rámci systému investičních pobídek posílena.

Zdroj: CzechInvest