Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


CzechInvest zveřejnil přehled o loňských investicích

05.08.2014

Investice za necelých 48 mld. korun, jež pomohou vytvořit 10 519 pracovních míst.

Nejvíc nových pozic nabídne sektor výroby dopravních prostředků a regionálně investiční pobídky sníží nezaměstnanost hlavně v Jihomoravském, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Výroční zpráva agentury CzechInvest za rok 2013 nabízí i řadu dalších informací o investičních nabídkách.

Během minulého roku činila výše tuzemských a přímých zahraničních investic zprostředkovaných CzechInvestem 47,9 mld. korun. Kromě výroby dopravních prostředků se v Česku investovalo zejména do strojírenství, gumárenství a plastikářství. Naprostá většina investic se týkala výrobních firem. Z celkového počtu 108 investičních akcí patří jen čtyři investice do strategických služeb a tři do kategorie technologických center. Regionálně směrovalo nejvíc peněz do Moravskoslezského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

 

Sektor   Počet investic    Investice v mil. Kč     Pracovní místa   
Výroba dopravních prostředků     34     12 503,4     3 825   
Strojírenství  18     8 289,34     1 330   
Gumárenský a plastikářský  9     7 280,28     1 516   
Celkem  108     47 949,38     10 519   

 

Tuzemské firmy provedly celkem 20 investičních akcí. Nejčastějším zahraničním investorem byly společnosti ze sousedního Německa (23), následovaly firmy z USA (10), Švýcarska (7) a Japonska (7). Největší investice co do finančního objemu iniciovali Němci (8,6 mld.), Češi (7,3 mld.), Američané (6,2 mld.), Rakušané (6,2 mld.) a Dánové (5 mld.).

Více informací přímo ve výroční zprávě.

Od 1. července tohoto roku došlo k úpravě pravidel veřejné podpory, když byla mimo jiné snížena maximální míra veřejné podpory o 15 procent. Tuzemští i zahraniční investoři však byli připraveni a podali žádosti o investiční pobídku ještě během první poloviny roku. Souhrnné statistiky agentury CzechInvest pro rok 2014 proto slibují zajímavé výsledky.

 

Zdroj: agentura CzechInvest