Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


CzechInvest bude v příštím období klást důraz na zvýšenou podporu investičních pobídek

12.09.2013

V souvislosti s omezením veřejné podpory investičních pobídek o 15% (ze stávajících 40% na 25%) se chce CzechInvest zaměřit na restrukturalizaci nástrojů podpory investic a docílit tak zvýšení tuzemských a přímých zahraničních investic. Tohoto cíle chce dosáhnout například snížením minimálního počtu nových pozic vytvořených v souvislosti s realizací podpořených projektů v oblasti strategických služeb a technologických center, ale i zeefektivněním délky povolovacích procesů či zvýšením úrovně technické vzdělanosti.
 

Díky snížení limitů pro minimální počty zaměstnanců technologických center a center strategických služeb by mohly na investiční pobídky dosáhnout i projekty, které generují nižší množství pracovních míst a které mají další potenciál se zásadním způsobem rozvíjet. Snížení limitů minimálního počtu zaměstnanců se tak zřejmě dostane i do připravované novely zákona o investičních pobídkách. Další zvažovanou změnou je rozšíření uplatňování daňových slev z daně z příjmu i na další povinné odvody zaměstnavatele.
 

CzechInvest soustředí svou podporu jak na české, tak i zahraniční investory a dlouhodobě se snaží svými kroky usnadnit jejich investice. Zaměřuje svou pozornost především na automobilový, letecký a kosmický průmysl, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, life science, IT a vývoj software. Podle posledních zpráv je zájem investorů o Českou republiku stabilní a neočekává se zásadní pokles.
 

Kromě výše uvedených změn se v agentuře CzechInvest plánuje sloučení s CzechTrade, které by mělo výrazně zvýšit efektivitu podpory českého obchodu a podnikání.