Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Investiční pobídky v roce 2014

24.07.2013

S prvním lednem nového roku vyprší účinnost řady klíčových nástrojů veřejné podpory, a proto se v  současné době je intenzivně připravuje víceletý finanční rámec EU spolu s pravidly čerpání strukturálních fondů na období 2014-2020.
 

Nové pokyny pro čerpání veřejné podpory

Podle posledních informací vyplývajících z tiskové zprávy, kterou vydala Evropská komise koncem června, budou nové pokyny k regionální podpoře platné až od 1. července příštího roku. Toto představuje důležitou informaci, neboť se díky tomu mohou státní orgány i žadatelé lépe připravit a bude možné podpořit více projektů, které jsou připravovány dle stávajícího modelu. 
 

Příští období nebude zřejmě přát velkým podnikům

Pravidla pro udělování veřejné podpory v regionech České republiky po roce 2013 nejsou zatím zcela vyjasněna, ale s největší pravděpodobností bude omezena nebo dokonce vyloučena podpora pro velké podniky. Tento systém hodnocení představuje pro české hospodářství, ve kterém hrají velké podniky důležitou roli, spíše špatnou zprávu. Zároveň by ale mohlo jít o impuls pro nastartování diverzifikačních procesů v hospodářství. Avšak i v případě, že by tento systém umožňoval podporu velkým podnikům, její získání by bylo značně administrativně náročné. Každý velký podnik by musel v rámci žádosti o veřejnou podporu prokazovat motivační účinek podpory. Potencionální příjemce by tedy musel předložit jednoznačné důkazy, že podpora účinným způsobem ovlivňuje výběr investice nebo volbu lokality. Aby bylo možno provést důkladné posouzení, příjemce by v některých případech musel definovat i úplný popis opačného scénáře, při kterém by stát příjemci neposkytl žádnou podporu.
 

Daňově uznatelné náklady u velkých podniků klesnou o 15%

Již nyní víme, že velké podniky budou mít v novém rozpočtovém období sníženou podporu o 15%. Mapa intenzity veřejné podpory v České republice by tedy měla jako standardní míru nikoliv stávajících 40%, ale pouze 25% uznatelných nákladů. Tato míra však představuje relativně nízkou úroveň podpory například v porovnání s administrativními náklady a dalšími omezujícími postupy jako je např. nutnost vybírat dodavatele prostřednictvím výběrových řízení dle pravidel operačního programu. Ty musí podnik vypisovat v rámci dotovaného projektu při každém investičním nákupu, jehož hodnota přesáhne 500.000 Kč.
 

Na definitivní rozhodnutí o podobě čerpání veřejných podpor si však musíme ještě počkat.