Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Novinky


Rub a líc investičních pobídek

11.03.2013

Čtyřicet jedna. Tolik žádostí o čerpání investiční pobídky podali podnikatelé od června minulého roku. Jaké jsou skutečné benefity investičních pobídek a jaké úskalí tato forma podpory obnáší?

Investiční pobídky jsou v mnoha zemích EU používány jako efektivní nástroj pro daňovou optimalizaci ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Nejinak je tomu nyní v České republice. Delší období návratnosti přináší společnostem na jedné straně dlouhodobý prospěch, na druhé straně se jejich efekt častokrát promítne do výsledků hospodaření až za několik let. Nicméně investiční pobídky, stejně jako každý podpůrný finanční nástroj, přináší spolu s nezpochybnitelnými benefity i svá úskalí.

Změna k lepšímu

 Je tomu půl roku, kdy vstoupila v platnost novela zákona o investičních pobídkách. Podnikatelé tak mohou využít daňových prázdnin až po dobu desíti let. Že byla tato novelizace krok správným směrem, dokládá i zpráva agentury Czechinvest z ledna letošního roku, která hodnotí stav investičních pobídek za rok uplynulý rok 2012. V prvním pololetí evidoval Czechinvest pouze sedm žádostí o investiční pobídku, v druhé polovině roku, kdy novela nabyla účinnosti, jejich počet dosáhl čísla 41.

Od poloviny roku 2012 je pobídkami podpořeno také vybudování center výzkumu a vývoje, center vývoje software či hi-tech opravárenských center. Jedná se o podstatné rozšíření uplatněni investičních pobídek, jež byly historicky zaměřeny spíše na oblasti zpracovatelského průmyslu. Jedná se ze strany státu o jasný signál toho, že Česká republika chce podporovat projekty s vysokou přidanou hodnotou. Z výše zmíněné zprávy o stavu investičních pobídek za rok 2012 však vyplývá, že o podporu pro tento typ projektu není v České republice tak velký zájem, jaký byl očekávánCzechinvest eviduje v oblasti této podpory pouze jednu žádost. Tyto typy center jsou ve střední Evropě totiž často zakládány zahraničními subjekty z pozice matek. Jejich dceřiná centra pak za zpracované úkoly fakturuji své náklady mateřským společnostem, které zpět posílají finanční zdroje pouze na pokrytí provozních nákladu. Pro české investory je však tato forma podpory atraktivní, pokud se jim podaří přesvědčit mateřské společnosti, že je smysluplné vykazovat korporátní daň v místě působení firem.

Sázka na černou

K reálnému využití investičních pobídek je nutné, aby společnost dosahovala hospodářských výsledků v černých číslech. Firma musí prokázat stabilitu a vykázat během relevantních deseti let, po které je pobídka uplatňována, čistý zisk. Teprve poté si může korporátní daň snížit za využiti slíbené pobídky.

Vzhledem k současnému turbulentnímu ekonomickému prostředí nemusí být lehké predikovat, zda bude firma v dalších deseti letech plátcem daně ze zisku, který zároveň musí být vyšší než daňová zátěž na počátku projektu. Z tohoto důvodu tak mnohdy firmy upřednostňují přímou podporu svých podnikatelských investic, zejména formou podpory ze strukturálních fondů EU.

Pokračování článku najdete v přiloženém PDF.