Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Naše služby


Společnost enovation zajišťuje v rámci projektů využívajících mechanismů investičních pobídek širokou škálu provázaných činností. Níže uvádíme jejich přehled.

Co pro vás zařídíme v oblasti investičních pobídek

1. Úvodní analýza

 • vstupní konzultace projektového záměru
 • ověření splnění podmínek pro získání investiční pobídky
 • analýza dalších možností v oblasti veřejné podpory a jejich vzájemného vlivu

 2. Plánování investice

 • optimalizace čerpání investiční pobídky z časového hlediska
 • definování uznatelných nákladů a výpočet stropu podpory
 • vyhodnocení příležitostí a rizik plynoucích z investičních pobídek
 • příprava plánu plnění jednotlivých parametrů v termínu stanoveném zákonem o investičních pobídkách a cestou, která vaší společnosti vyhovuje ze všech nejvíce

3. Příprava žádosti o investiční pobídky

 • zpracování a předložení záměru získat investiční pobídky včetně všech příloh
 • zajištění a zprostředkování komunikace s agenturou CzechInvest a příslušnými státními orgány v průběhu schvalovacího procesu
 • management dotazů či požadavků na doplnění ze strany relevantních státních autorit během schvalovacího procesu

4. Služby v průběhu realizace investice

 • informační servis po dobu čerpání investiční pobídky
 • průběžné sledování plnění podmínek pro investiční pobídku
 • personální asistence během kontrol prováděných oprávněnými státními autoritami v souvislosti s čerpáním investiční pobídky